شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران منتشر کرد: کتاب «دریاچه ارومیه» نوشته مهرداد مهرپور محمدی

کتاب «دریاچه ارومیه»

نویسنده: مهرداد مهرپور محمدی

ناشر: شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران

در این کتاب می خوانید: نامِ دریاچه یِ ارومیه، مشخصاتِ طبیعی و تقسیماتِ کشوریِ استانِ آذربایجانِ غربی، آشنایی با پارکِ ملی و دریاچه یِ ارومیه، حوضه یِ آبریز دریاچه یِ ارومیه، زمین شناسیِ دریاچه یِ ارومیه، ویژه گی ها و ترکیباتِ شیمیاییِ آبِ دریاچه یِ ارومیه، اکوسیستمِ دریاچه، کارکردها، تولیدات و خدماتِ دریاچه، دلایلِ کاهشِ حجمِ آب و سطحِ دریاچه، آلوده گیِ دریاچه یِ ارومیه و حوضه یِ آبریز آن، وضعیتِ کنونیِ دریاچه یِ ارومیه، عوارضِ کاهشِ سطح و خشک شدنِ دریاچه یِ ارومیه، زمین خواری در محدوده یِ دریاچه یِ ارومیه، آینده یِ دریاچه یِ ارومیه و تاثیرِ آن بر منطقه، طرح هایِ نجاتِ دریاچه یِ ارومیه، دولت و بحرانِ دریاچه یِ ارومیه، مجلسِ شورایِ اسلامی و بحرانِ دریاچه یِ ارومیه، اعتراضاتِ مردمی برایِ نجاتِ دریاچه یِ ارومیه، وضعیت و احکامِ معترضانِ زندانی، واکنش ها و فعالیت های افراد و سازمان هایِ مخالفِ حکومت، جمع بندی

فایل کتاب را از این جا دریافت کنید

Advertisements

کتاب سلامت جامعه در حکومت جمهوری اسلامی ایران-ویرایش دوم

کتاب سلامت جامعه در حکومت جمهوری اسلامی ایران

سلامت جامعه در حکومت جمهوری اسلامی ایران-ویرایش دوم

شناسنامه کتاب   

عنوان: سلامت جامعه در حکومت جمهوری اسلامی ایران(جلد1)

نویسنده: مهندس مهرداد مهرپور محمدی

برگ شمار:   116

ناشر: تبرستان

ویرایش دوم – تابستان 1390 (2011)

********************************

کتاب از دو بخش تشکیل گردیده است.در بخش اول کتاب( غذا و تغذیه) بهگروه های مواد غذایی، سبد غذایی،هزینه تامین مواد غذایی، گرسنگی بخشی از مردم، سرانه مصرف مواد غذایی، وضعیت مصرف گروه های سازنده هرم غذایی، فقر و کمبود ریزمغذی های مهم و ضروری، عوارض سوءتغذیه در مردم، آلودگی مواد غذایی و امنیت غذایی در ایران، پرداخته شده است.

بخش دوم کتاب( فعالیت های ورزشی) از سرانه فضای ورزشی، سرانه اعتبار (بودجه) ورزشی، ورزش محلات، ورزش روستایی و عشایری، اعتبارات (بودجه) سازمان تربیت بدنی، اعتبارات فدراسیون ها، فساد مالی در ورزش و ورزش کارگری تشکیل گردیده است.سپس به آثار شوم سوءتغذیه و نبود یا کمبود فعالیت های ورزشی در جامعه ایران اشاره شده است. 

کتاب را در این جا ببینید.

http://www.tabarestan.info/m-karname/mehrpur-m/salamat-virayesh2.pdf

مهرداد مهرپور محمدی: کتاب «سلامت جامعه در جمهوری اسلامی»

کتاب «سلامت جامعه در حکومت جمهوری اسلامی» نوشته مهرداد مهرپور محمدی ، در سال 1389(2010) توسط «تبرستان» (http://www.tabarestan.info/) منتشر شد.

نسخه pdf کتاب را در این جا ببینید: سلامت جامعه در حکومت جمهوری اسلامی

« Older entries

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: